Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ - ADR)

klaseis adr

 Ποιούς αφορά

Κάθε επιχείρηση, η οποία περιέχει μία ή περισσότερες δραστηριότητες από:

 • την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • τη σχετική συσκευασία επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων

   Υποχρούνται να διορίζουν έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.


Περιγραφή

   Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο ΣΑΜΕΕ εκτελεί τακτικούς ελέγχους για θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης.


Καθήκοντα

Ο ΣΑΜΕΕ οφείλει να ελέγχει τα εξής ζητήματα:

 • Γενικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας
 • Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Γενικοί όροι μεταφοράς και αποθήκευσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ενδείξεις και ετικέτες μεταφοράς
 • Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών και του προσωπικού φορτοεκφόρτωσης
 • Έγγραφα πορείας και πιστοποιητικά μεταφοράς
 • Σύνταξη οδηγιών ασφάλειας

   Επίσης, έχει την υποχρέωση να προετοιμάζει την ετήσια αναφορά προς τη διοίκηση της επιχείρησής του ή της τοπικής δημόσιας αρχής, (ότι εφαρμόζεται), σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Οι αναφορές φυλάσσονται επί πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών, κατόπιν αίτησής τους.

Τι περιλαμβάνει

   Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων ΣΑΜΕΕ,  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η απασχόληση του, όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, δεν απαιτεί παρουσία σε καθορισμένο χρόνο. Ο χρόνος απασχόλησης του καθορίζεται από τους εμπλεκόμενους με βάση το μέγεθος και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών της εκάστοτε επιχείρησης.


Νομοθεσία

   Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υπενθυμίζει την παραπάνω διαρκή υποχρέωση των επιχειρήσεων με την εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στις 10- 2- 2016. μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο εδώ.


Παροχές

   Ο Διευθυντής της Σχολής μας DataEvros ADR καθώς και οι Συνεργάτες μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες παντός είδους επιχειρήσεων που εμπλέκονται με την οδική μεταφορά ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικινδύνων εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

logo ΣΑΜΕΕ.jpg

 

 

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο: 2551020841

Κινητό: 6944020831

info@dataevros.gr

Διεύθυνση

40 Εκκλησιών 27 Αλεξανρούπολη

(κατήφορος Αγίου Νικολάου) 

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή:

09:30 – 15:00 & 18:00 - 22:00

Σάββατο: 10:00 – 16:00