Δίπλωμα ADR

Το δίπλωμα ADR είναι απαραίτητο για τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η απόκτηση του διπλώματος ADR για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών προϋποθέτει την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των διαφόρων Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται και υλοποιούνται από ειδικά αδειοδοτημένες Σχολές ADR.

ADR_front.jpg     ADR_back.jpg

Οι οδηγοί που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε συσκευασίες όλων των κατηγοριών εκτός των εκρηκτικών και των ραδιενεργών, παρακολουθούν το πρόγραμμα κατάρτισης «Βασική Εκπαίδευση» συνολικής διάρκειας είκοσι διδακτικών (20) ωρών. Οι οδηγοί που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε βυτιοφόρα οχήματα παρακολουθούν επιπρόσθετα το πρόγραμμα κατάρτισης «Μεταφορά σε Δεξαμενές» συνολικής διάρκειας δώδεκα διδακτικών (12) ωρών. Τέλος, οι οδηγοί που μεταφέρουν «Eκρηκτικές Ουσίες» και «Ραδιενεργές Ύλες» παρακολουθούν δύο ακόμη προγράμματα κατάρτισης διάρκειας οκτώ (8) ωρών το καθένα. Οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε συνδυασμό από τα τέσσερα προαναφερόμενα προγράμματα κατάρτισης, έχοντας ως υποχρεωτικό το πρόγραμμα της «Βασικής Εκπαίδευσης». Οι οδηγοί οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι διπλώματος ADR – το οποίο έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια – πρέπει να παρακολουθήσουν ένα «Ανανεωτικό πρόγραμμα» εκπαίδευσης κατά το τελευταίο έτος λήξης του διπλώματος ADR.

Μετά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών το δίπλωμα ADR του οδηγού.

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο: 2551020841

Κινητό: 6944020831

info@dataevros.gr

Διεύθυνση

40 Εκκλησιών 27 Αλεξανρούπολη

(κατήφορος Αγίου Νικολάου) 

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή:

09:30 – 15:00 & 18:00 - 22:00

Σάββατο: 10:00 – 16:00